Koliště


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1893


  nálezová zpráva

  2435/46, podle zpráv a hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Nalezen depot mincí z doby římské. Zmiňovány jsou měděné a billonové mince císařů Galliena (vládl 253–368 n. l.), Claudia II. (vládl v letech 268–270), Proba (vládl 276–282), Valentiniana I. (vládl 364–375) a Valenta (vládl 364–378).


  kultury

  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum (ze sbírky I. L. Červinky)


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012