Černovice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Černovice  nálezová zpráva

  1815/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Halštatské střepy z Daňkovy sbírky bez bližších nálezových okolností.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012