Vinohrady


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  1923


  nálezová zpráva

  816/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Nález follia císaře Diokleciana (vládl 284-305 n. l.).


  kultury

  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012