Koliště 19


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  556/1, 558


  katastr

  Zábrdovice


  rok / datum výzkumu

  1997


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  134/97, 1997, Brno - Koliště 19, 1997, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Výzkum probíhal v rámci rekonstrukce domu na Dům sociální péče. Archeologický výzkum byl prováděn v návaznosti na výkopové práce ve sklepních prostorách a ve výkopech byly dokumentovány profily P1-P3. V jedné ze sklepních místností byl proveden rovněž plošný výzkum. Zjištěno bylo osídlení lokality v období středověku a novověku.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv.č.: 13/97-101-1 až 37/97-010-23


  ulice

  městská část


  Gei


Aktualizováno: 31. 07. 2012