Na Vysoudilce (v ohybu cesty nad vesnicí, silnice proti kříži severně od vsi)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Na Vysoudilce


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1926


  nálezová zpráva

  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1816/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  416/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  190/25


  popis

  Při stavbě silnice v ohyb nad vesnicí a při stavbě nových domků bylo rozkopáno několik popelovitých jam. Z nálezů se dochovala pouze jedna nádobka halštatského rázu. Také na okolních polí se nalézají střepy ze starší doby železné.
  Při stavbě silnice byla z popelnaté jámy zachráněna tuhovaná nádoba. V té stejné trati byla při přestavování sloupu elektrického vedení vykopána asi 70 cm hluboko lidská kostra. Opodál ní ležely 2 šálky a miska únětického rázu. I. L. Červinka, který situaci zdokumentoval, usoudil, že kostra nebude v souvislosti s nádobami.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  dokumentace a vyhodnocení nálezů


  ulice

  městská část  Machan


Aktualizováno: 30. 09. 2017