Richterova a Krumlova pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1932


  nálezová zpráva

  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Nad domky nad dráhou bylo narušeno slovanské kostrové pohřebiště.


  kultury

  hradištní období (650 - 1 200)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  ulice

  městská část


  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012