Holásky (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky  nálezová zpráva

  644/55, Popis nálezů, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ředitel F. Pařízek předal Státnímu archeologickému ústavu zlomky keramiky z pozdní doby kamenné a starší doby železné. Dále několik zvířecích kostí a velký kamenný (dioritový) sekeromlat?


  kultury

  kultura jordanovská (4 200 - 4 000 př. Kr.)
  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012