pole u továrny Moravie


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1931


  nálezová zpráva

  890/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na poli vyorán denár císaře Caracally (188 - 217 n. l.) z roku 215 n. l..


  kultury

  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 27. 01. 2012