Holásky (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky  nálezová zpráva

  1687/46, podle rukopisu I.L.Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ze sídliště kultury popelnicových polí pochází pískovcový kadlub na dva nože, zlomek jehlice a prutových náramků, brýlovitá spona a miska.


  kultury

  období popelnicových polí (1 300 - 950/920 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 23. 05. 2011