Internetová encyklopedie dějin Brna

Roviny (u boží muky)

Roviny (u boží muky)


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • trať

  Roviny

 • katastr

  Chrlice


 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


 • nálezová zpráva

  237/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  7/65, Muzeum města Brna


 • popis

  Ve sbírce Vlastivědného kroužku uloženy nálezy kultury horákovské, laténské a římské, podle označení měly pocházet ze sídlištního objektu. Bližší údaje a dokumentace nejsou.


 • kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č 314 882 - 314 905


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012