Roviny (u boží muky)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Roviny


  katastr

  Chrlice  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích


  nálezová zpráva

  237/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  7/65, Muzeum města Brna


  popis

  Ve sbírce Vlastivědného kroužku uloženy nálezy kultury horákovské, laténské a římské, podle označení měly pocházet ze sídlištního objektu. Bližší údaje a dokumentace nejsou.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č 314 882 - 314 905


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012