Chrlice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1902


  nálezová zpráva

  747/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  866/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Z hrobu se skrčenou kostrou pochází hrnek s uchy, mísa se žlábkem pod okrajem, kostěné šídlo a hrot z parohu.


  kultury

  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012