Roviny ?


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Roviny


  katastr

  Chrlice  instituce

  J. Broskva, učitel


  nálezová zpráva

  1907/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Pravděpodobně z tratě Roviny pochází dvojkónická mísovitá nádoba na hrdle tuhovaná a tenkostěnná dvojkónická na kruhu točená nádoba s vlešťovanou výzdobou.


  kultury

  doba římská - doba stěhování národů


  materiál / uložení

  Základní škola v Chrlicích (k roku 1985)


  městská část

  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012