Na kopečku u pískovny Jana Černého


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Na kopečku


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1926


  instituce

  Inocenc Ladislav Červinka


  nálezová zpráva

  745/58, výpis z archivu Praha, č.j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/85, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv Muzea města Brna


  popis

  Nález sekerky z roku 1926 bez bližšího popisu.


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 16. 08. 2012