Chrlice (bez bližšího určení)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1954


  nálezová zpráva

  4372/59, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Povrchovým sběrem získány 2 střepy z mladší doby bronzové a 1 střep na kruhu vytáčené keramiky z doby římské.


  kultury

  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012