Internetová encyklopedie dějin Brna

1954: Chrlice (bez bližšího určení)

Chrlice (bez bližšího určení)


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1954


 • nálezová zpráva

  4372/59, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Povrchovým sběrem získány 2 střepy z mladší doby bronzové a 1 střep na kruhu vytáčené keramiky z doby římské.


 • kultury

  kultura velatická (1 300 - 950/920 př. Kr.)
  doba římská (0 - 400 po Kr.)


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 01. 08. 2012