Novobranská 18


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  248


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1993


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Na ploše staveniště bylo konstatováno pouze intaktní sprašové podloží, do nějž byly v s. polovině parcely zapuštěny novodobé cihlové sklepy, značně narušené pravděpodobně recentními zásahy. Na styku staveništní plochy s areálem voršilského kláštera byla zjištěna vrstva s keramikou 2. pol. 14. až 1. pol. 15. století, na níž stojí cihlová ohradní zeď kláštera. Archeologické pozorování tedy potvrdilo údaje archivních plánových podkladů, podle nichž byla středověká hradební zeď v těchto místech odstraněna někdy mezi lety 1645 a 1749.


  nálezová zpráva

  3/95, 1995, Brno, Novobranská 18, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Archeologický výzkum byl prováděn po dobu bagrovacích prací před výstavbou nové budovy.
  V průběhu těchto prací nebyly zjištěny žádné stopy středověkého či staršího osídlení a neprojevil se ani předpokládaný pás městského opevnění. Lokalita sousedí s areálem voršilského kláštera.


  kultury

  středověk (550 – 1500)


  materiál / uložení

  -  ulice

  městská část

  související odkazy


  Gei


Aktualizováno: 08. 12. 2017