Internetová encyklopedie dějin Brna

1993: Novobranská 18

Novobranská 18


 • archeologické lokality

  Novobranská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  248

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Na ploše staveniště bylo konstatováno pouze intaktní sprašové podloží, do nějž byly v s. polovině parcely zapuštěny novodobé cihlové sklepy, značně narušené pravděpodobně recentními zásahy. Na styku staveništní plochy s areálem voršilského kláštera byla zjištěna vrstva s keramikou 2. pol. 14. až 1. pol. 15. století, na níž stojí cihlová ohradní zeď kláštera. Archeologické pozorování tedy potvrdilo údaje archivních plánových podkladů, podle nichž byla středověká hradební zeď v těchto místech odstraněna někdy mezi lety 1645 a 1749.

 • nálezová zpráva

  3/95, 1995, Brno, Novobranská 18, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Archeologický výzkum byl prováděn po dobu bagrovacích prací před výstavbou nové budovy.
  V průběhu těchto prací nebyly zjištěny žádné stopy středověkého či staršího osídlení a neprojevil se ani předpokládaný pás městského opevnění. Lokalita sousedí s areálem voršilského kláštera.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  -


 • osoby

  Zdeňka Himmelová


 • ulice

  Novobranská


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 08. 12. 2017