Internetová encyklopedie dějin Brna

2002: Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí


 • archeologické lokality

  kostel sv. Jiljí
  místní název: Na Luhu


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Komárov


 • rok / datum výzkumu

  2002

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • nálezová zpráva

  212/02, 2002, Brno-Komárov 2002, kostel sv. Jiljí, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Během stavebních úprav v interiéru kostela bylo zjištěno, že ke zdivu jižní stěny kostela byla přiložena nejstarší zachycená dlažba. Teprve po omítnutí jižní stěny byla dlažba zasypána 70 cm mocnou vrstvou suti.
  Není zřejmé, proč až od výšky 30 cm nad povrchem dlažby se dochovala omítka překrývající zazděný portálek. Úroveň podlahy chrámu byla postupně zvyšována dalšími třemi dlažbami.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  -


 • ulice

  Černovická


 • městská část

  Brno-jih


 • stavby

  Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství
  Lužná


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 02. 09. 2017