Internetová encyklopedie dějin Brna

2000: Skalní ulice - vodovod

Skalní ulice - vodovod


 • archeologické lokality

  Skalní


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Bosonohy


 • rok / datum výzkumu

  2000

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • nálezová zpráva

  118/00, 2000, Brno-Bosonohy 2000, Skalní ul., archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum provedený v průběhu stavby vodovodního řadu přinesl zcela nové doklady pravěkého osídlení na katastru Bosonoh. Poloha byla osídlena od neolitu a dále pak v pozdním halštatu až po období časného laténu. Bylo zjištěno 13 sídlištních objektů z těchto období včetně chat z časné doby laténské.


 • kultury

  neolit neurčený (5 700 - 4 200 př. Kr.)
  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  doba laténská A (450 - 380 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum inv. č.: 22/00-1/1 až 10/2


 • obrazy

  img16293.jpg


 • ulice

  Skalní


 • městská část

  Brno-Bosonohy


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 01. 08. 2012

Skalní ulice - archeologický výzkum vyvolaný stavbou vodovodu Vír (snímek zachycuje celkový pohled na trasu vodovodu). Foto ÚAPP Brno 2000, č. neg. 22/00-3.