Kobližná ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  128


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1993


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Podél jižní hranice parcely č. 54 ve vozovce bylo dokumentováno souvrství na okraji někdejšího Městského potoka. Pod zavážkami se podařilo zachytit původní povrch terénu na černozemním půdním typu s nálezy 1. pol. 13. století.


  nálezová zpráva

  41/94, 1994, Brno, ul. Kobližná, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Výzkum probíhal při výstavbě inženýrských sítí ve vozovce.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 1. pol. 13. století


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Gei


Aktualizováno: 16. 10. 2012