Kobližná, Malinovského náměstí - rekonstrukce


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  128, 268/1


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2010


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  25/10, 2010, Brno, Kobližná – prostor u OD Centrum, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Rekonstrukce části ulice Kobližné před obchodním domem Centrum vyvolala záchranný archeologický výzkum, který se pohyboval v prostoru tzv. městské branky (portula civitatis).
  Branka umožňovala průchod skrze středověké hradby směrem na východ. Prolomena byla někdy ve 14. století (první zmínka z roku 1343). Z důvodu lepší obranyschopnosti před rozvíjejícími se palnými zbraněmi byl před městskou branou vybudován pravděpodobně někdy na počátku 16. století barbakán. Plány ze 17. století znázorňující barbakán ukazují Branku zazděnou.
  Zaslepení Branky asi vyvolalo obléhání švédských vojsk v průběhu třicetileté války. Po polovině 17. století začíná výstavba barokní fortifikace, která nahradila starší opevnění. Byl zrušen barbakán a před Měnínskou bránu byl postaven IV. bastion opevnění. Měnínská brána sloužila už jen jako vstup do prostoru fortifikace.
  Až do roku 1787 se dalo do města dostat pouze třemi vstupy (Židovskou, Brněnskou a Veselou branou). Na konci 18. století byla při ústí Kobližné a Jánské ulice vystavěna tzv. Nová brána s průjezdem a dvěma vstupy pro pěší. Středověké opevnění nebylo hned zbouráno, ale postupně bylo zastavěno především zvenčí drobnou zástavbou. Jeho likvidace nastala až v polovině 19. století.
  Během výzkumu se podařilo zachytit středověké zdivo městské hradby, která se v tomto prostoru mírně skláněla k dnešní Sukově ulici. V místech Branky byl dokumentován pozdější kanálek, jenž umožňoval odtok příležitostné vodoteči. Dále se podařilo zachytit základová zdiva domů, které zde byly postaveny po vybudování barokní fortifikace.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


  materiál / uložení

  A048/2010-0104-001 až A048/2010-0110-001 (dočasně Archaia Brno o. p. s.)  ulice

  městská část


  Kolařík


Aktualizováno: 14. 02. 2015