Dvořákova ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  102


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1993


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  40/94, 1994, Brno, Dvořákova ul., archiv ÚAPP Brno


  popis

  Výzkum probíhal v rýze pro parovodní kolektor, procházející na okraji vozovky podél jižní hranice parcel č. 64 a 65. V někdejším dvorku středověké parcely, dnes po rozšíření z počátku 20. stol. ve vozovce, byla dokumentována středověká jáma se sporadickými nálezy keramiky z 13.-14. století.


  kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 13.-14. století


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Gei


Aktualizováno: 25. 07. 2012