Blok 26 (ulice Kobližná, Vachova, Dvořákova)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  102, 111, 128, 125, 124, 119, 113, 118, 121, 126


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1998


  instituce

  Archaia Brno o. p. s.


  nálezová zpráva

  7/99, 1998, Brno, blok 26, 35., Archiv Archaia Brno o. p. s.


  popis

  V souvislosti s projektem sanace brněnského podzemí se v červenci až listopadu 1998 uskutečnil záchranný archeologický výzkum hloubených sond.

  KOBLIŽNÁ ULICE. Ve sklepě domu Kobližná 7 byly sondy B1, B3 a B4 negativní, v sondě B2 se podařilo zachytit kruhovou odpadní jímku z přelomu 14. a 15. století. V šachtici C1 ve vozovce před domem Kobližná 9 byl zachycen vrcholně středověký objekt, pravděpodobně do podloží zahloubený sklep. Sondy C2 a C6 v domě byly negativní, stejně jako sondy D1, D2 a D3 ve sklepě domu Kobližná 11. V šachtici E1 situované před domem Kobližná 13 na rozhraní chodníku a vozovky byl zachycen pravděpodobně barokní sklep s valenou cihlovou klenbou, který proťala recentní kanalizace. Nad ním se nacházela destrukce patrně stejně staré stavby a pozůstatek cihlových základů domu, který ustoupil dnes stojící budově. Šachtice E2 a E3 položené v domě byly negativní. Sondy F1a F2 v domě Kobližná 15 byly negativní, sonda F2 narazila na relikt sklepa s valenou cihlovou klenbou, který byl zničen při výstavbě současného domu.

  VACHOVA ULICE. Před domem Vachova 1 byla ve vozovce v sondě G2 zachycena mohutná kamenná zeď, pravděpodobně středověkého sklepa, která zároveň vymezuje středověkou uliční čáru. V severním profilu se projevily tři úrovně původní středověké komunikace. Šachty ve sklepě domu G7, G10, G11 byly negativní. V šachtici G9 se na jižním profilu vyrýsoval objekt z 13. století. Přes něj přecházely tři vrstvy podlah pravděpodobně zahloubeného objektu, který se nepodařilo blíže specifikovat ani datovat. Před domem Vachova 3 v sondě H1 byl dokumentován ve spraši zahloubený středověký sklep z přelomu 13. a 14. století. Dalšími šachtami (H2, H3, H5, H6) ve dvoře a sklepě domu byly zjištěny středověké objekty, většinou odpadního charakteru. Při ulici Dvořákově byl v sondě K1 zachycen zahloubený sklep, rámcově datovaný do 13./14. století.

  DVOŘÁKOVA ULICE. Ve dvoře domu Dvořákova 8 a 6 byly zkoumané sondy většinou negativní. Sonda před domem Dvořákova 4 zachytila relikt neznámé sředověké stavby, ve sklepích domu pak byla zjištěna kruhová odpadní jímka z 15. století. Před domem Dvořákova 2 byl zachycen lokační horizont z 1. poloviny 13. století a relikt kamenné zdi, pravděpodobně vrcholně středověkého domu.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna  městská část


  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012