Kozí ulice – sanace podzemí blok 34


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  59


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2001


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  09/02, 2002, Sanace brněnského podzemí blok 34, Archiv Archaia Brno o. p. s.


  popis

  V druhé půli roku 2001 byl v rámci sanace brněnského podzemí proveden záchranný archeologický výzkum. Celkem bylo dokumentováno sedm průzkumných sond při západní straně ulice.
  Podařilo se zachytit část zástavby, jak je známa z plánu stabilního katastru (1825). K nejstarším zděným konstrukcím by se řadila středověká ohradní zeď v úrovni dnešní Komerční banky a náležející k domu Jacoba Swerczera a ze stejného období parcelní zeď patřící k domu vetešníka Chunczlina v úrovni Kozí 3. Dále byly dokumentovány středověké komunikační úrovně a průběh původního terénu, který se skláněl k jihovýchodu.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  A123/2001-0103-003 až A123/2001-0115-003 (dočasně Archaia Brno o. p. s.)


  ulice

  městská část  Kolařík


Aktualizováno: 31. 03. 2012