Kozí


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  63


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1991


  instituce

  Archeologický ústav AV ČR


  popis

  Při stavbě objektu v proluce po domě zničeném v závěru 2. světové války byl v západní části výkopu zdokumentován suterén domu, který zanikl v 2. polovině 14. století. Podlaha domu byla pokrytá rozbitými nádobami.
  Ve východní části parcely byla zachycena zděná jímka z přelomu 16. a 17. století.


  kultury

  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


  ulice

  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura


  Kolařík


Aktualizováno: 01. 08. 2012