Povrchová prospekce 2000


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  katastr

  Žebětín


  rok / datum výzkumu

  2000


  popis

  Při povrchové prospekci Martina Kuči a Petra Žákovského byla kromě známého materiálu LnK a MMK rozpoznán i keramický materiál šáreckého stupně LnK.


  kultury

  kultura s lineární keramikou (5700-5000 př.n.l.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou (4700-4000 př.n.l.)
  šárecký typ (pozdní stupeň kultury s lineární keramikou)


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012