Vachova (kanalizace a rekonstrukce povrchu)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  102, 111


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2002


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  28/03, 2003, Brno, Vachova (kanalizace a rekonstrukce povrchu), Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s renovací kanalizační sítě a následnou rekonstrukcí povrchu na Vachově ulici v Brně proběhl v létě 2002 záchranný archeologický výzkum. Většina stavebních prací se uskutečnila v prostoru Vachovy ulice, pouze část postihla i úsek Dvořákovy ulice navazující na ulici Vachovu.
  Zjištěná skladba geologického podloží ukázala, že původní reliéf lokality se poněkud odlišoval od dnešní situace. Zdá se, že v minulosti zde existoval větší svah, který byl terénními úpravami na počátku 20. století zmírněn. Výzkum zachytil četné do podloží zahloubené aktivity, z nichž nejstarší pocházejí až z období počátků existence města. Dokumentovány byly výseky tří zahloubených suterénů dřevohliněných domů, které zanikly požárem, a to ještě ve 13. století. Objeven byl také středověký sklep ražený v podloží a poměrně četně se vyskytovaly jímky a odpadní jámy z období 13. až 18. století.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. A061/2002-0103-001 až A061/2002-0146-001

  městská část

  související odkazy  Sed


Aktualizováno: 01. 08. 2012