Sanace brněnského podzemí, blok 38 (Dvořákova, Jezuitská, Rooseveltova)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  13/1, 79, 81, 102


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2004-2005


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  32/06, 2006, Sanace brněnského podzemí, blok 38 (Dvořákova, Jezuitská, Rooseveltova), Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V rámci projektu "Sanace brněnského podzemí" v uličním bloku 38 se od prosince 2004 do května 2005 uskutečnil záchranný archeologický výzkum 11 průzkumných sond. Ty byly situovány na ulicích Dvořákova, Rooseveltova a Jezuitská.
  Jednotlivé sondy zachytily písčité vrstvy říčních nánosů, na kterých byla uložena mocná sprašová návěj. V některých sondách na tuto návěj nasedal půdní horizont, v jiných byl již odstraněn v minulosti.
  Nejstarší lidské aktivity představovala souvrství tvořená odpadními vrstvami a štětovými úpravami, která pochází z období 13. století. Četné středověké a novověké jámy souvisí se sídlištními procesy, které se odehrávaly v dané části města. V jedné ze sond na ulici Jezuitské byly zjištěny původně středověké, v novověku rozšířené, sklepní prostory, které patřily k jezuitskému klášteru a zanikly až na počátku 20. století v souvislosti s rozsáhlou asanací klášterního komplexu.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  dočasně Archaia Brno o.p.s., inv. č. A113/2004-0103-01 až A113/2004-0919-01  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno- město)"

  "Brno (okr. Brno-město)"  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012