Dvořákova 7, JAMU


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  70


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2006


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  54/06, 2006, Brno, Dvořákova 7, JAMU, Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán přístavbou ateliérů v dvorní části domu Dvořákova 7/Mozartova 1. Vzhledem k tomu, že povrch dvora JAMU byl již v minulosti oproti okolním dvorům snížen byly zaznamenány převážně jen parcelní zídky zpevňující okolní terén a novověké přístavby související se stavbou JAMU.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  ulice

  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno- město)"  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012