Ulice Lány


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  161/34


  místní název

  bývalý Pomologický ústav, dnes zahradnická


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1946


  nálezová zpráva

  1423/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  197/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při realizaci přístavby v bývalém Pomologickém ústavu byly rozkopány jámy se střepy a přesleny. Keramické střepy z jemné hlíny i z hlíny tuhové poukazují na laténské období, ostatní keramický materiál patří halštatskému období.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, ze sbírky Františka Markusa  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012