Internetová encyklopedie dějin Brna

1946: Ulice Lány

Ulice Lány


 • archeologické lokality

  Bohunice
  Lány


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  161/34

 • místní název

  bývalý Pomologický ústav, dnes zahradnická

 • katastr

  Bohunice


 • rok / datum výzkumu

  1946


 • nálezová zpráva

  1423/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  197/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při realizaci přístavby v bývalém Pomologickém ústavu byly rozkopány jámy se střepy a přesleny. Keramické střepy z jemné hlíny i z hlíny tuhové poukazují na laténské období, ostatní keramický materiál patří halštatskému období.


 • kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, ze sbírky Františka Markusa


 • osoby

  František Markus


 • ulice

  Lány


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • prameny, literatura


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012