Brno-Obřany


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


  číslo parcely

  2149


  trať

  Hradisko u Obřan


  katastr

  Obřany


  rok / datum výzkumu

  1974


  instituce

  AÚ ČSAV Brno


  nálezová zpráva

  2/74, 1974, Brno-Obřany 1974, Muzeum města Brna


  popis

  Na ploše halštatského hradiska v trati Hradisko u Obřan byla povolena výstavba chaty. 25. dubna 1974 prohlédl stavební výkop archeolog Brno Jindřich Nekvasil.
  Stavební výkop byl velký 4 x 4 m v půdoryse, hlína byla vybrána do hloubky 45 - 50 cm, takže byla odstraněna ornice a 5 cm vrstva z podloží.
  Při jižním okraji výkopu byla zjištěna část kůlové jamky, dosahovala do hloubky 18 cm od dna průkopu a v probraném zásypu se nalézaly ojedinělé kousky mazanice a drobné netypické střípky, pravděpodobně z podolské kultury. V západním a severním profilu výkopu se rýsovala dvě nevýrazná zahloubení do podloží, o kterých není možno říci, zda jsou to kůlové jámy nebo nory.
  Nedaleko tohoto místa byl nalezen kus masivní keramické lžíce, který je ovšem bez podrobnějších nálezových údajů.


  kultury

  kultura podolská (950/920 - 800 př. Kr.)


  materiál / uložení

  dříve AÚ ČSAV Brno, inv.č. 105S-1/74 - 105S-4/74; nyní Muzeum města Brna, inv.č. 302456 - 302459


  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 02. 08. 2012