Les


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  trať

  Les


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  před r. 1902


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  3/65, Muzeum města Brna


  popis

  Pravděpodobně z trati "Les" pocházejí dvě nádobky, původně uložené ve sbírce Vlastivědného kroužku v Chrlicích.


  kultury

  kultura protoúnětická (2 200 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314684 - 314685


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic"  Hromádková


Aktualizováno: 16. 04. 2012