Ulice Lány


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  161/34


  místní název

  bývalý Pomologický ústav, dnes zahradnická


  katastr

  Bohunice


  rok / datum výzkumu

  1979


  instituce

  ARÚ ČSAV Brno


  nálezová zpráva

  1783/79, Popis nálezů, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V Pomologické zahradě vykopal František Markus jámu s laténskými střepy. Šlo o tři okrajové střepy misky braubašského typu, okrajový střep svisle rýhované situly a zlomky den nádob. Kovové předměty zastupuje železná tyčinka, na průřezu čtyřhranná.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012