Internetová encyklopedie dějin Brna

1979: Ulice Lány

Ulice Lány


 • archeologické lokality

  Bohunice
  Lány


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  161/34

 • místní název

  bývalý Pomologický ústav, dnes zahradnická

 • katastr

  Bohunice


 • rok / datum výzkumu

  1979

 • instituce

  ARÚ ČSAV Brno


 • nálezová zpráva

  1783/79, Popis nálezů, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  V Pomologické zahradě vykopal František Markus jámu s laténskými střepy. Šlo o tři okrajové střepy misky braubašského typu, okrajový střep svisle rýhované situly a zlomky den nádob. Kovové předměty zastupuje železná tyčinka, na průřezu čtyřhranná.


 • kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • osoby

  František Markus


 • ulice

  Lány


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • prameny, literatura


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012