Internetová encyklopedie dějin Brna

1983: Starobrněnský klášter (sběr)

Starobrněnský klášter (sběr)


 • archeologické lokality

  Mendlovo náměstí


 • typ výzkumu

  povrchový sběr


 • katastr

  Staré Brno


 • rok / datum výzkumu

  1983

 • instituce

  Muzeum města Brna


 • nálezová zpráva

  2/80, 1983, Staré Brno - sběry, Muzeum města Brna


 • popis

  Nálezy ze sběru byly získány v roce 1980 při zavážení sond na nádvoří starobrněnského kláštera. Střepový materiál pochází z haldy hlíny vyvážené v minulých letech při výzkumu. K velké haldě byly vyvezeny části zásypů z některého místa v klášteře, přesné místo se však nepodařilo zjistit.
  Je zcela jisté, že hlína se střepy nepochází ze dvora, na kterém byl prováděn archeologický výzkum Muzea města Brna, poněvadž byla zcela jiné kvality - šedé barvy, silně sypká a popelovitá. Taková hlína v okolí zkoumaných objektů na dvoře nebyla.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 318858 - 319047


 • ulice

  Mendlovo náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 13. 09. 2014