Internetová encyklopedie dějin Brna

2004: Bašty, Denisovy sady (závěrečná etapa rekonstrukce)

Bašty, Denisovy sady (závěrečná etapa rekonstrukce)


 • archeologické lokality

  Bašty


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  352, 353/1

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2004

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  31/06, 2006, Brno, Bašty, Denisovy sady (závěrečná etapa rekonstrukce), Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum proběhl v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce Denisových sadů“. Plocha staveniště při ulici Bašty, kde se odehrála podstatná část archeologického výzkumu, se nachází v prostoru někdejšího městského příkopu, který se táhl podél parkánové hradby.
  V souvislosti s budováním nového barokního opevnění města Brna od 2. poloviny 17. století byl příkop zrušen a nasypán zde byl jeden z bastionů. Část parkánové hradby je v daném prostoru zachována dodnes, tvořila v podstatě severní hranici staveniště. Z vnější strany je hradba staticky zajištěna opěrným pilířem. Přibližně 3 m od zachovalého pilíře byl odkryt relikt dalšího již zbouraného opěrného pilíře parkánové hradby. Západně od něho se parkánová hradba nenacházela, byla zbourána již v minulosti.
  Při ulici Bašty byla dokumentována jáma na hašení vápna, která asi souvisí s výstavbou domů na ulici Bašty v 19. století. Konkrétně lze uvažovat o nejblíže stojícím domě č. 8, který si zde v letech 1839–1841 vystavěl Karel Offermann.


 • kultury

  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  A076/2004-0143-01 až A076/2004-0146-01 dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.


 • ulice

  Bašty


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno- město)"


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 20. 06. 2012