Bašty (nová přípojka kanalizace pro č.p. 2)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  352


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2004


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  12/06, 2006, Brno - Bašty, nová přípojka kanalizace pro č.p. 2, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s budováním nové kanalizační přípojky pro dům Bašty č.p. 2 byly sledovány 2 až 3 m hluboké výkopy. Ty se pohybovaly pouze v nepříliš ulehlé až kypré, poměrně jednolité vrstvě. Šlo o zásyp městského příkopu, který byl součástí opevňovacího systému města. Ten se začal postupně rušit po napoleonských válkách.
  Dům Bašty 2 vznikl v roce 1839. Nechal ho postavit Lorenz Padowetz jako první moderní hotel v Brně. Nutnost založit stavbu v daných podmínkách na mohutných základech potvrdil archeologický výzkum dokumentací základového zdiva.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  ulice

  městská část

  stavby

  Palác Padowetz
  Bašty 2/413


  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno-město)"  Sed


Aktualizováno: 09. 07. 2014