Internetová encyklopedie dějin Brna

2009: Běhounská (rekonstrukce ulice)

Běhounská (rekonstrukce ulice)


 • archeologické lokality

  Běhounská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  32

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2009

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  3/10, 2010, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "KHRJ - Rekonstrukce ulice Běhounské", Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Při rekonstrukci ulice Běhounské byl v měsících dubnu až červenci 2009 realizován záchranný archeologický výzkum.
  Za nejstarší aktivitu lze považovat jámu blíže neurčené funkci, kterou můžeme pravděpodobně považovat za pravěkou. Další zjištěné aktivity již souvisejí s existencí města. Jedná se především o odpadní a komunikační úrovně v podobě štětových vrstev kamínků nebo i jednoduchého "hrubého" dláždění.
  Posun uliční fronty pak doložily četné zděné konstrukce, kdy po konfrontaci se staršími výzkumy bylo vyčleněno 16 staveb a jeden pod ulicí ražený sklep. Zachycen byl i vodovod vedoucí z Králova Pole na náměstí Svobody budovaný od roku 1544.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  A020/2009-0105-01 až A020/2009-0162-01, dočasně Archaia Brno o.p.s.


 • ulice

  Běhounská


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 20. 06. 2012