Kartuziánský klášter


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Královo Pole


  rok / datum výzkumu

  1972-1973


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  1/72, Archiv Muzea města Brna


  popis

  Výzkum z archeologického oddělení Muzea města Brna z let 1972-1973 původní 1. gotické klášterní cely na severní straně byl proveden z podnětu farní správy kostela, jejíž pracovníci narazili při opravě kostela Nejsvětější Trojice na kamenné zdivo. Výzkum byl zahájen 11. září 1972 na severní straně kostela na dvorku mezi barokní stavbou, tvořící uliční linii se západním uzávěrem kostela a 2. klášterní celou. Byly zjištěny základy východní poloviny původní gotické cely, která byla při barokních úpravách objektu stržena a na její západní polovina byla postavena výše uvedené barokní křídlo. Zdivo původní cely o síle 90 cm bylo velmi dobře zachované. Vnitřní prostor vyplňovaly vrstvy cihlové omítky a sutin, v severovýchodním rohu silné vrstvy propálené hlíny. Uprostřed východní stěny byl 80 cm široký vchod, u severní stěny základy krbu. Na vnější stěnu byl připojen u severní stěny čtvercový přístavek – patrně privet.
  Nalezený keramický materiál byl ve zlomcích. Z kovových nálezů je nejzajímavější drobný kovový přívěsek s oboustranným reliéfem.
  V jižním areálu kostela na bývalém Dvoře bratří byla otevřena sonda, která měla zjistit skutečný půdorys předpokládané kaple Maří Magdaleny, která byla původně postavena v gotické fázi kláštera a později prošla barokní přestavbou. Sonda zachytila základy menší kaple se třemi apsidami obrácenými k západu, jihu a východu. Zdivo je zachováno velmi dobře, na obou stranách omítnuté. Další pokračování výzkumu upřesnilo a ukázalo zbytky původní gotické kaple, které byly odkryty v místech západní apsidy. Základy této stavby byly značně poškozené pozdější barokní přetavbou.


  kultury

  středověk - novověk  městská část

  stavby

  Kartuziánský klášter
  Božetěchova 2/1


  prameny, literatura


  Vachůt


Aktualizováno: 20. 08. 2012