Internetová encyklopedie dějin Brna

2001: Petrov 3

Petrov 3


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  344

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2001

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  14/01, 2001, Brno - Petrov 3 (rekonstrukce suterénu)., Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem rekonstrukce nejjižnější suterénní místnosti objektu č. 3  na funkční kapli. Součástí rekonstrukce bylo i snížení úrovní podlahy o 80 cm.
  Suterénní místnost byla podrobena stavebně-historickému průzkumu. V rozích místnosti byly vyhloubeny 4 sondy, které odhalily novověké, ale také středověké terény.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  A13/2001-0101-001 až A13/2001-0102-005 kamenické články: 13/2001-903/1 až 13/2001-903/26, MuMB


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 21. 02. 2014