Benešova ulice 12-18, Novobranská ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  274, 275, 276


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2006


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  55/06, 2006, Brno, Benešova 12-16, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou domu Benešova č. 12–18 pro potřebu umístění zázemí a podzemních garáží byly ve dvorních částech domů hloubeny nové suterénní prostory. Předpokládalo se narušení barokního bastionového opevnění
  V linii severozápadní hranice stavební jámy, která současně tvoří jihovýchodní uliční čáru Novobranské ulice, procházela barokní kurtina bastionového opevnění, která byla tvořena strmě šikmo vyzděnou zdí z cihel a kamenů. V průběhu fungování barokního opevnění se v prostoru domu na jihovýchod od kurtiny nacházel příkop, jehož dna nebylo nikde v rámci stavebních prací dosaženo. Zároveň bylo vyhodnoceno, že veškeré středověké fortifikační stavby byly v tomto prostoru zničeny výstavbou barokního opevnění.
  V celém vytěženém prostoru dvora byly zaznamenány pouze navážky, které zaplnily v 19. století barokní příkop. Do nich pak byly v 70. letech 19. století založeny stávající domy, které ovšem po 2. světové válce prošly radikální přestavbou.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  ulice

  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno- město)"  Sed


Aktualizováno: 06. 11. 2012