Dominikánské náměstí (havárie a oprava kanalizace)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  509


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2004


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  34/06, 2006, Brno. Dominikánské náměstí (havárie a oprava kanalizace), Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s havárií a následnou opravou kanalizace byla při severní straně Dominikánského náměstí vyhloubena šachta o rozměrech 3,6 x 3,6 m a maximální hloubce 5 m. Šachta byla položena v prostoru někdejšího domu, který na východě sousedil s kaplí Panny Marie. Výkop z velké části zasáhl sklepní prostory zmíněného domu, které byly zkoumány již výzkumem v roce 1999.


  kultury

  středověk (550 – 1500)


  materiál / uložení

  A049/2004-0900 až A049/2004-909, dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno- město)"  Sed


Aktualizováno: 02. 01. 2013