Internetová encyklopedie dějin Brna

1993: Petrov, katedrála sv. Petra a Pavla

Petrov, katedrála sv. Petra a Pavla


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  317

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • nálezová zpráva

  66/94, 1994, Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 1993, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Dokončení výzkumu, probíhajícího při stavebních úpravách v interiéru katedrály v letech 1991–1992 pod vedením J. Ungera a R. Procházky AÚ AV ČR Brno).
  1. V presbytáři bylo zachyceno zdivo polygonálního uzávěru kněžiště s opěrnými pilíři na vnější straně. Místy zjištěno cihlové zdivo vyplňující prostor mezi pilíři. Ve zdivu objevena stopa po schránce a v presbytáři odkryty zbytky oltářní menzy. Na vnější straně presbytáře prozkoumána kumulace vzájemně se porušujících hrobů. Pouze dva hroby byly porušeny stavbou presbytáře.
  2. V souvislosti s budováním vstupu do krypty bylo nutno snížit úroveň v novogotickém přístavku na jižní straně katedrály. Po odstranění podlahy a násypu se objevila vrstva zásypů hrobů s druhotně uloženými lidskými kostmi. Objevené zdi mají následující stratigrafii: nejstarší je zdivo stojícího presbytáře katedrály a s ním související vnější opěrný pilíř. Na opěrný pilíř navazuje zdivo uzavírající na východní straně kapli. Nejmladší je zeď související s novogotickou stavební úpravou katedrály.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č. 26/93-


 • obrazy

  img11167.jpg img11168.jpg img11169.jpg img11170.jpg img11171.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 25. 07. 2012

Petrov - katedrála sv. Petra a Pavla (pohled na uzávěr presbytáře kostela 2. stavební fáze od jihu). Foto: ÚAPP Brno, 1993.