Internetová encyklopedie dějin Brna

1998: Františkánská ulice - vozovka

Františkánská ulice - vozovka


 • archeologické lokality

  Františkánská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  216/1, 3, 4

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V rámci projektu sanace brněnského podzemí bylo archeologicky dokumentováno 7 průzkumných sond. V sondě č. 2 byly dokumentovány dva rozměrné objekty zasypané v závěru 13. či na počátku 14. století. Sklep, ze kterého průzkumná štola vycházela, měl novověký ráz a příslušel nepochybně domu č.p. 495. V jedné části sklepa se podařilo zjistit studnu s kamennou vyzdívkou na trámovém věnci. Ze spodní části zásypu se podařilo vyzvednout množství fragmentů keramických konvic a zlomky dobře dochovaných dřevěných nádob.
  V sondách 4, 5 a 7 bylo zachyceno odpadní souvrství a několik sídlištních jam, včetně suterénu dřevohliněného domu a vápenky. Všechny tyto situace lze klást do období 13. až počátku 14. století. Nejstarší aktivity představují situace z pozdní doby bronzové.
  V sondě 6 se nacházela hluboká šachta s odpadovou výplní z 1. poloviny 16. století, přičemž část nálezů tvořily keramické defektní výrobky z hrnčířské pece.


 • kultury

  středověk - novověk


 • ulice

  Františkánská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 21. 02. 2014