Internetová encyklopedie dějin Brna

1999: Františkánská ulice - rekonstrukce vozovky

Františkánská ulice - rekonstrukce vozovky


 • archeologické lokality

  Františkánská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  216/1

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1999

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  33/99, 1999, Brno, rekonstrukce ulic Františkánská a Josefská, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s rekonstrukcí ulice Františkánské se uskutečnil záchranný archeologický výzkum, který se soustředil na dokumentaci stěn výkopů inženýrských sítí a na preparaci narušených archeologických situací. Výzkumem se podařilo odhalit několik základových zdiv tří až čtyř domů, které stály ještě v polovině 19. století při tehdejší severní uliční čáře. Zásadním zjištěním je zejména skutečnost, že základy dvou nalezených domů pocházely patrně nejpozději z přelomu 13. a 14. století a současně respektují parcelní hranice zachycené na nejstarších plánech města z 18. a 19. století. Nálezy keramiky z nejstarších vrstev vytvořených přímo na půdním typu potvrdily osídlení prostoru Františkánské ulice na přelomu 12. a 13. století, aktivity jednoznačně datovatelné do 12. století se oproti východní části ulice nepodařilo zachytit.


 • kultury

  středověk - novověk


 • ulice

  Františkánská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 24. 09. 2013