Internetová encyklopedie dějin Brna

2006: Jundrov

Jundrov


 • archeologické lokality

  Jundrov


 • typ výzkumu

  náhodný nález


 • číslo parcely

  -

 • katastr

  Jundrov


 • rok / datum výzkumu

  2006


 • popis

  V roce 2006 byl na katastru Brna-Jundrova zachycen pomocí detektoru kovu železný římský meč, který se nyní nachází v soukromé sbírce.
  Místo nálezu bylo bezprostředně po jejím objevení pozorně prozkoumáno, avšak nepodařilo se nalézt žádný další archeologický materiál. Meč náleží k římským spatham, konkrétně k typu Lauriacum-Hromówka a lze ho zařadit do období 2.- počátku 3. století n. l.


 • kultury

  doba římská (0 - 400 po Kr.)


 • materiál / uložení

  soukromá sbírka


 • obrazy

  img17740.jpg


 • městská část

  Brno-Jundrov


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-venkov)"
  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Ein Schwert vom Typ Lauriacum-Hromówka, Var. Hromówka aus Brno-Jundrov"


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 23. 03. 2015

Římský meč z Brna-Jundrova nalezený v roce 2006. Foto a kresba P. Žákovský.