Internetová encyklopedie dějin Brna

1994: Petrov 2, průzkum podzemí

Petrov 2, průzkum podzemí


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  315

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1994

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • nálezová zpráva

  136/96, 1996, Brno - Petrov, č.p. 2,8, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum probíhal v souvislosti s průzkumem podzemí a statickým zajištěním objektu.
  Těžiště výzkumu se soustředilo do sondy při JV nároží objektu. Bylo zjištěno, že zdivo domu z roku 1777 spočívá na středověké jímce. Válcovitá jímka byla vyzděna kamennou plentou a vyplněna odpadním zásypem s třemi horizonty nálezů z 14./15., 15./16. a pol. 16. století. Porušovala soubor starších středověkých vrstev počínaje 13. stoletím. Zde i v dalších dvou sondách se též projevily požárové destrukce dřevohlinitých objektů patrně ze 14. století.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 13.-15. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 18/94-


 • obrazy

  img16133.jpg img16134.jpg img16135.jpg img16136.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 2
  Petrov 2/274


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 2"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 25. 05. 2019

Petrov 2 a 8 - průzkum podzemí (pohled na vyzdívku jímky objektu Petrov 2). Foto: ÚAPP Brno, 1994, č. neg. 18/94-30.