Koliště, Moravské náměstí (rekonstrukce parku)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  7/1, 10, 11, 13/1, 804/1, 804/2, 805, 807


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2012-2013


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  26/13, 2013, Revitalizace městských parků, II. etapa - Koliště. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu., Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí severní části parku Koliště a východní části parku Moravské náměstí kolem pomníku 10. výročí konce II. světové války v Brně a proběhl v září 2012 až říjnu 2013.

  Záchranný archeologický výzkum se soustředil na sledování výkopů inženýrských sítí a skrývky nových komunikací. Svou hloubkou, která se pohybovala v rozmezí od 0,30 do 2,40 m, nenarušovaly z převážné části starší středověké archeologické situace nacházející se 1-3 m od současného terénu, ale pohybovaly se v úrovni recentních a raně novověkých navážek, vzniklých především v souvislosti s budováním barokního opevnění v 2. polovině 17. století a jeho demolicemi a parkovými úpravami v 2. polovině 19. století. Nejsvrchnější navážkové vrstvy souvisí s úpravami terénu pro potřeby městského parku.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s. A107/2012-0100-001 až A107/2012-0200-002  městská část


  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016