Brno, Česká 6 (rekonstrukce objektu)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  543, 544, 545


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2012-2013


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Záchranný archeologický výzkum probíhal s přestávkami od srpna 2012 do října 2013 za velmi stížených podmínek. Objekt Česká 6 stojí na místě čtyř středověkých měšťanských domů, které byly asanovány v 1. polovině 19. století.
  Za nejstarší doklad osídlení můžeme považovat objekt z mladší doby železné. K souvislému osídlení lokality dochází až počátkem 13. století. V rámci dvora byly zkoumány částí dvou parcel, u nichž byly dochovány zadní komory měšťanských domů z přelomu 13. a 14. století případně počátku 14. století. Celkem byly odkryty 4 pozůstatky zděných budov ze středověku, 5 zděných budov z mladšího období, 5 suterénů dřevohliněných domů, 6 sídlištních objektů, 26 sloupových a kůlových jam, 30 odpadních jímek a 2 kamenné studny. Další 2 středověké dřevěné studny, ze kterých byly odebrány dendrovzorky, byly zcela vyplněny injektáží a pokračovaly pod základovou spáru stavby.
  Přírodní podmínky dovolily dochovat i značné množství předmětů z organických materiálů. Ucelenější soubor takovýchto předmětů zaznamenáváme právě z odpadních objektů ze 14. a následujícího 15. století. Jednalo se především o jednotlivé fragmenty dřevěných loubků z misek, ale ojediněle se podařilo vyzvednout i části dřevěných pohárů a soustruženého džbánu. Z organických materiálů se dále dochovaly fragmenty koženého oblečení především bot, u nichž lze ve dvou případech provézt rekonstrukci jejich podoby.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  středověk - novověk


  materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.


  ulice

  městská část

  objekty

  K. Kryl
  pamětní deska: Česká 6/01


  stavby

  Nájemný dům s obchody
  Česká 6/156-159


  související odkazy


  Sed


Aktualizováno: 14. 07. 2016