Internetová encyklopedie dějin Brna

2013: Bašty – blok 5

Bašty – blok 5


 • archeologické lokality

  Bašty


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  352, 353/1

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2013

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s projektem Sanace podzemí HJmB se uskutečnil v měsících červnu a červenci 2013 záchranný archeologický výzkum pěti průzkumných sond na ulici Bašty.
  Výzkum doplnil poznatky o archeologické situaci v prostoru ulice Bašty. Vzhledem k  lokalizaci většiny sond do prostoru středověkého městského příkopu nebylo dosaženo geologického podloží ani středověkých úrovní terénu. Středověký příkop byl zasypán v souvislosti s výstavbou barokního bastionového opevnění v 2. polovině 17. století. Ve dvou sondách se podařilo zachytit krátký úsek této fortifikace. Na její vnitřní straně se nacházely násypy pevnostního valu, na vnější pak zásypy barokního příkopu z 1. poloviny 19. století.


 • kultury

  středověk - novověk


 • ulice

  Bašty


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 15. 07. 2016