Encyklopedie dějin města Brna

Richterova pískovna (U jezírka, nad lednicí u starého ramene Svitavy)

Richterova pískovna (U jezírka, nad lednicí u starého ramene Svitavy)


 • archeologické lokality

  Brněnské Ivanovice
  Holásky
  Richterova pískovna


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Brněnské Ivanovice, Holásky


 • nálezová zpráva

  1138/72, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  768/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  766/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1205/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  831/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na lokalitě byla porušena řada kostrových hrobů z konce pozdní doby kamenné. Z nich se podařilo zachránit často celé keramické nádoby, jako hrnky, džbánky, mísy, zvoncovité poháry. Mezi kosterními pozůstatky se setkáváme i s jednou deformovanou lebkou.


 • kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)
  doba stěhování národů (380 - 568 po Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • poznámka

  Souvisí s nálezy z Krumlovy pískovny.


 • obrazy

  Kresba a fotografie dvou keramických nádob ze dvou narušených kostrových hrobů z období doby stěhování národů, které odhalil arch. výzkum v Richterově pískovně. Zdroj: archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.


 • ulice

  Ledárenská


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • prameny, literatura

  zobrazit "Germáni na Moravě. (Archeologický přehled k otázce o původu deformovaných lebek v střední Evropě)"Aktualizováno: 08. 08. 2012

Kresba a fotografie dvou keramických nádob ze dvou narušených kostrových hrobů z období doby stěhování národů, které odhalil arch. výzkum v Richterově pískovně. Zdroj: archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.