Písečník p. Krátkeho


  archeologické lokality

  Holásky
  Písečník p. Krátkeho
  místní název: Na pískách


  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  202/1


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1948, 1949


  nálezová zpráva

  295/66, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  716/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1162/49, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1163/49, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4020/59, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  669/56, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  469/58, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4021/59, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Z rozrušených hrobů bylo získáno několik nádob kultury zvoncovitých pohárů. Mezi nimi byl také časně únětický hrnek a část zdobené nádoby.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů: 2 500 - 2 000 BC


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012