Krumlova pískovna


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  199


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1925


  nálezová zpráva

  904/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V Krumlově v pískovně (východní konec obce Holásky) bylo rozkopáno několik hrobů s kostrami s kostěným hřebenem a nádobami.
  Roku 1925 prozkoumal Innocenc Ladislav Červinka zbytek slovanského pohřebiště - 12 hrobů ve čtyřech řadách. Kostry ležely hlavami k západu, nohama na východ, měly u sebe železné nože a keramiku.


  kultury

  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  vedoucí výzkumu


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 30. 09. 2017